Zdrowy tryb życia

Kobieta w pracy

Nowy wiek zmienił sposób patrzenia na kobietę i jej rolę istnieją bariery, pomimo to pani może robić, co chce. Ponadto dziś polki przodują w rankingach przedsiębiorczości. Parametr samoztrudnienia kobiet w Rzeczpospolitej polskiej osiąga 36,4 proc. i jest wyższy niż np. w Wielkiej Brytanii.

RP, wbrew pozorom, nie jest krajem zacofanym pod aspektem równego traktowania kobiet oraz mężczyzn. Należałoby zdawać sobie sprawę, iż jednym z pierwszych premierów demokratycznego Rządu po upadku komunizmu w Polsce była Hanna Suchocka. Co więcej dziś mnóstwo kobiet pełni wysokie możliwości w państwie, opłaca się przypomnieć nawet o Henryce Bochniarz, jako minister biznesu, czy Annie Fotydze, jaka zajmowała prestiżowe stanowisko ministra spraw zagranicznych. W chwili obecnej przedstawicielki płci pięknej stanowią mniej więcej 20 proc. posłanek. Tego typu struktura rozdzielania mandatów utrzymuje się teraz trzecią kadencję. Za to trend wskazuje na to dokładnie, iż liczba kobiet trudniących się polityką będzie rosnąć. Posłanki stają się także bardziej widoczne oraz częściej pokazują się publicznie.

Dzięki temu, iż RP przystąpiła do unii europejskiej, przed przedsiębiorczymi kobietami otworzyły się nowe alternatywy pozyskania pieniędzy oraz podniesienia swoich kwalifikacji. Panie mają możliwość skorzystać między innymi z aplikacji przeprowadzanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, jaka ma za kluczowe zadanie zmniejszanie dysproporcji wśród uczestnikami rynku pracy oraz wspomaganie zespołów dyskryminowanych, w tym pań. W ramach aplikacji organizowanych jest w bród darmowych, lub także w niebotycznej części dofinansowanych, szkoleń. Środki na wspieranie przedsiębiorczości można uzyskać także z Europejskiego Funduszu Społecznego.